Vyhlášené výzvy

Vyhlášení 19. kola GA UK

Informace o vyhlášené soutěži.

10. září 2021 159 hor

GA ČR Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency - National Science Foundation

Informace o výzvě pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF).

8. září 2021 112 hor

Programy financování Česko-Bavorské Vysokoškolské agentury

Informace o podpoře bilaterálních projektů.

12. červenec 2021 222 hor

Plzeňské podnikatelské vouchery

Informace o vyhlášeném programu Plzeňské podnikatelské vouchery.

8. červenec 2021 250 hor

Výzva k podávání projektů Mobility Česko-Francie

Informace o výzvě s cílem napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech.

8. červen 2021 280 hor

Univerzitní soutěž Didaktikon

Informace o soutěži Univerzity Karlovy pro pro Hyb4City na pilotní expozici vzdělávacího centra Didaktikon v Kampusu Hybernská.

4. červen 2021 326 hor

4. kolo interní soutěže GAMA 2 na UK

Informace o interním výběrovém řízení projektu Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově 2.

18. květen 2021 300 hor

Veřejná soutěž DELTA 2

Informace o vyhlášené soutěži TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

17. květen 2021 314 hor

Vyhlášení veřejné soutěže o účelovou podporu MZ 2022 – 2025

Informace o vyhlášení veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

14. květen 2021 339 hor

Harmonogram výzev ERC 2022

6. duben 2021 358 hor

Studenti proti pandemii

Vyhlášení grantové výzvy nadačního fondu UK.

8. duben 2021 352 hor

Studentská soutěž iPitch

29. březen 2021 356 hor

Nové iniciativy EIT na podporu inovací

Informace o nových výzvách na podporu inovací ve vysokoškolském vzdělávání.

29. březen 2021 341 hor

Nové výzvy TA ČR

Informace o výzvách na podporu

  • projektů v oblasti kvantových technologií
  • projektů zaměřených na materiálový výzkum a inovace

25. březen 2021 360 hor

Veřejná soutěž Programu Země

Informace o vyhlášené výzvě ministerstva zemědělství.

24. březen 2021 335 hor

Nové výzvy Ministerstva vnitra

Informace o výzvách MV zaměřených na podporu 

  • výzkumu, experimentálního vývoje a inovací programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) a
  • výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)

24. březen 2021 329 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

Č.j.: UKLFP/329613/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 23. srpna 2021 [...]

17. září 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/329606/2021-7     IINFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 25. srpna 2021 [...]

16. září 2021

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu anatomie

  Reg. Nr. UKLFP/400742/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

13. září 2021 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém