Vyhlášené výzvy

Výzva k podávání projektů Mobility Česko-Francie

Informace o výzvě s cílem napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech.

8. červen 2021 115 hor

Univerzitní soutěž Didaktikon

Informace o soutěži Univerzity Karlovy pro pro Hyb4City na pilotní expozici vzdělávacího centra Didaktikon v Kampusu Hybernská.

4. červen 2021 151 hor

4. kolo interní soutěže GAMA 2 na UK

Informace o interním výběrovém řízení projektu Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově 2.

18. květen 2021 149 hor

Veřejná soutěž DELTA 2

Informace o vyhlášené soutěži TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

17. květen 2021 183 hor

Vyhlášení veřejné soutěže o účelovou podporu MZ 2022 – 2025

Informace o vyhlášení veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

14. květen 2021 218 hor

Harmonogram výzev ERC 2022

6. duben 2021 286 hor

Studenti proti pandemii

Vyhlášení grantové výzvy nadačního fondu UK.

8. duben 2021 265 hor

Studentská soutěž iPitch

29. březen 2021 265 hor

Nové iniciativy EIT na podporu inovací

Informace o nových výzvách na podporu inovací ve vysokoškolském vzdělávání.

29. březen 2021 260 hor

Výzvy grantových soutěží GA ČR pro rok 2022

Informace o vyhlášených výzvách soutěží GAČR.

22. únor 2021 475 hor

Nové výzvy TA ČR

Informace o výzvách na podporu

  • projektů v oblasti kvantových technologií
  • projektů zaměřených na materiálový výzkum a inovace

25. březen 2021 297 hor

Veřejná soutěž Programu Země

Informace o vyhlášené výzvě ministerstva zemědělství.

24. březen 2021 270 hor

Nové výzvy Ministerstva vnitra

Informace o výzvách MV zaměřených na podporu 

  • výzkumu, experimentálního vývoje a inovací programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) a
  • výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)

24. březen 2021 284 hor

4. veřejná soutěž THÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

16. únor 2021 327 hor

Bavorsko-české akademické projekty 2021

Informace o výzvě Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) k podání projektů na podporu spolupráce akademiků na bavorských univerzitách s partnery v České republice.

4. únor 2021 361 hor

Iniciativa společného programování - JPI HDHL

Informace o vyhlášené výzvě v rámci iniciativy Společného programování „Zdravá výživa pro zdravý život.

1. únor 2021 334 hor

V4-Japan Joint Research Projects

Informace o vyhlášené výzvě na podporu společných projektů výzkumníků ze zemí V4 a Japonska.

27. leden 2021 403 hor

Vyhlášení 6. kola soutěže PRIMUS

Informace o vyhlášené výzvě na podporu vědeckých pracovníků (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. 

13. leden 2021 424 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu biofyziky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  09.04.2021 Reg. Nr. UKLFP/138376/2021 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
VŘ Projektový pracovník - sekretariát

Projektový pracovník/cesekretář/ka Co bude Vaším úkolem? Administrativní zajištění projektů: [...]

7. květen 2021 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Asistent/ Odborný asistent Ústavu biologie

UKLFP/ 49269/2021-7 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 16. 4. 2021 se uskutečnilo [...]

4. květen 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém