Informace k vybraným dotačním titulům

Aliance 4EU+

10. březen 2021 606 hor

CELSA Výzkumný fond

2. únor 2017 2676 hor

Grantová agentura UK (GA UK)

12. leden 2015 4960 hor

Horizont 2020

30. prosinec 2014 4577 hor

INTER-EXCELLENCE (MŠMT)

26. říjen 2020 730 hor

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Programovací období 2014 - 2020.

28. listopad 2014 6592 hor

Primus UK

17. březen 2021 479 hor

Rozvojové programy

24. červenec 2015 3268 hor

Starší (neaktivní) články

Starší či neaktivní články z této sekce najdete v Archivu.

14. říjen 2019 1043 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent/Odborná asistentka Gynekologicko-porodnické kliniky

 UKLFP/22318/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

21. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Ústav klinické biochemie a hematologie - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

UKLFP/14612/2022   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Výběrová řízení
VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

14. leden 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém