Den otevřených dveří

Den otevřených dveří LF UK v Plzni – online 27. ledna 2021

Každým rokem zveme uchazeče o studium, aby si přišli prohlédnout fakultu a získali podrobné informace o studiu a přijímacím řízení. Letos nám to situace neumožňuje, připravili jsme proto pro vás Den otevřených dveří online.

Proběhne ve středu 27. ledna od 9 do 14 hodin v online prostředí MS Teams na odkazu https://1url.cz/@lfp.

Program:

9:00 a 12:00
Jak se studuje na Lékařské fakultě v Plzni
– přednáška proděkana pro studium prof. MUDr. Jiřího Ferdy, Ph.D. (identická přednáška v oba časy) vás provede studiem od jeho základů až ke klinické medicíně, vysvětlí jeho strukturu, logiku a návaznosti.

Přednáška potrvá cca 20 minut a po ní vám vedoucí studijního oddělení Mgr. Martina Buriánková prakticky předvede podávání přihlášek.

Během přednášky můžete pokládat do textového chatu dotazy, na které budou průběžně odpovídat pracovníci studijního oddělení. Po přednášce pak bude prostor na dotazy „naživo“.
Textový chat bude otevřený
po celý den – dotazy ke studiu tedy můžete pokládat kdykoli.

10:00 a 13:00

V mezičase mezi přednáškami vás současní studenti živě provedou virtuální 3D prohlídkou našich prostor. Následně se vám představí studentské spolky, které na fakultě působí: Medicus Pilsensis, IFMSA, Life Saving Support a Sdružení studentů stomatologie ČR.

Už teď se také můžete podívat na to, jak o naší fakultě mluví její děkan prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., a o studentském životě medik z 5. ročníku Martin Polívka. A na netradiční video prohlídku fakulty vás zveme spolu s investigativním novinářem Jankem Rubešem (#honestguide).

Těšíme se na vás ve středu 27. ledna!

Co vás často zajímá: Přihlášky ke studiu na studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství je možné podávat elektronicky do 28. 2. 2021. Přijímací zkoušky se konají 17. 6. 2021. Skládají se z písemného testu z fyziky, chemie a biologie. Test obsahuje z každého předmětu 25 otázek. Správná je vždy jen jedna odpověď a je za ni 1 bod. Při nesprávné odpovědi se body neodečítají. Fakulta nepřihlíží k výsledkům ze střední školy, ani nevyužívá bonifikace za středoškolskou odbornou činnost nebo olympiády. Detailní informace k přijímačkám najdete zde.
V současnosti je možné se přihlásit na
přípravné kurzy k přijímačkám.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

Č.j.: UKLFP/177808/2021-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 28. června 2021 [...]

22. červenec 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Docent(ka) Ústavu mikrobiologie

V Plzni dne 14.07.2021 Č.j.: UKLFP/167591/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

16. červenec 2021

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - A/OA Ústavu mikrobiologie

V Plzni dne 14.07.2021 Č.j.: UKLFP/167588/2021-14     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

16. červenec 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku